Zaznacz stronę

REGULAMIN OBIEKTU

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apple Inn.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Apple Inn, ulica Chmielna 21 lok. 1, w każdym pokoju, a także na stronie www.appleinn.pl

§2 DOBA 

1.Jednostką wynajmu pokoju jest doba.

2. Doba trwa od godziny 15 do godziny 11 dnia następnego.

3. Wymeldowanie powinno mieć miejsce do godziny 11.

4. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić w biura jak najszybciej. Apple Inn może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

5. Apple Inn zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi biura dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 10 do godziny 20.

4. Apple Inn może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektowym lub mieniu innych Gości, pracowników lub innych osobach przebywających w obiekcie.

5. Apple Inn zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Płatność za pobyt wymagana jest przy zameldowaniu i możliwa jest gotówką lub kartą kredytową. Akceptowane karty: Visa, Euro/Mastercard, Maestro.

7. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli ma status aktualnej na stronie pośrednika (booking.com), lub została potwierdzona mailem do Gościa.

8. Nocleg w Apple Inn wymaga wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem formularza na stronie www.appleinn.pl lub mailem  na adres rezerwacje@appleinn.pl.

9.Goście proszeni są o poinformowanie personelu Apple Inn o planowanej godzinie przyjazdu, co najmniej 3 godziny przed przybyciem. Stosowną informację można wpisać w miejscu na „dodatkowe informacje„ w formularzu rezerwacji lub przekazać telefonicznie lub SMS-em pod numer  + 48 601 746 006.

10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Apple Inn nie zwraca opłaty za daną dobę.

§4 USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do biura, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

2. Apple Inn ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Apple Inn świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– zamawianie taksówki,

– drukowanie karty pokładowej,

– pranie,

– rezerwacje w restauracjach i obiektach kulturalnych

 4. Apple Inn nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych – pomimo windy do pokonania pozostaje kilka stopni schodów.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. Roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem osób dorosłych.  Osoby dorosłe ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w obiekcie, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Apple Inn zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Apple Inn może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Apple Inn ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt, o ile Gość wyrazi takie życzenie.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Apple Inn przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność obiektu lub zostaną wyrzucone. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

W Apple Inn obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje biuro pod tel. +48 601746006 lub mailowo marta.jablkowska@dtbj.pl  lub rezerwacje@appleinn.pl.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Apple Inn obowiązuje całkowity i absolutny zakaz palenia tytoniu.

2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art 6 ust 1. lit b RODO przez Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 21 lok 22 b, dla potrzeb niezbędnych do wykonania umowy – realizacji pobytu Gościa w obiekcie i korzystania przez Gościa z innych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania – sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

4. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.

6. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.